Заходи щодо вдосконалення фінансової структури ват газпром - аналіз фінансово-господарської

Підтримка переорієнтації використання газу з паливних на сировинні мети забезпечить зростання виробництва продукції з більш високою доданою вартістю. Технічна модернізація і реконструкція діючих газопереробних заводів будуть спрямовані на підвищення вилучення цінних компонентів з газу, зростання економічної ефективності та екологічної безпеки підприємств. В результаті поглиблення переробки вуглеводневих ресурсів намічаються зростання виробництва моторного палива, зріджених газів і сірки, отримання поліетилену і, при сприятливій кон'юнктурі зовнішнього ринку, метанолу.

ВАТ «Газпром» продовжує вести активну роботу з федеральними органами виконавчої влади з питань вдосконалення цінової політики держави в газовій сфері.

В даний час російський ринок природного газу в зоні Єдиної системи газопостачання (ЕСГ) складається з двох секторів: регульованого і нерегульованого. ВАТ «Газпром» є практично єдиним постачальником газу в регульованому секторі ринку і власником ЕСГ. З усіх видів паливних ресурсів державному регулюванню підлягають лише ціни на природний газ, що видобувається компаніями групи ВАТ «Газпром» і поставляється російським споживачам. Ціни на нафту, вугілля і газ, який продається незалежними виробниками, формуються на договірній основі.

Позиції ВАТ «Газпром» на європейському газовому ринку є стійкими. Компанія займає перше місце в Європі і в світі з експорту природного газу. Гарантією збереження наявних позицій є солідний портфель довгострокових експортних контрактів на умовах «бери-або-плати», значна сировинна база, а також постійно розвиваються потужності з видобутку, транспортування та зберігання газу.

Зниження споживання газу в результаті фінансової кризи в поєднанні з приростом пропозиції (в основному за рахунок введення в експлуатацію цілого ряду СПГ проектів) чинило тиск як на обсяги закупівель трубопровідного газу, так і цін на спотових майданчиках в сторону їх зниження. У ситуації, що склалася для збереження конкурентоспроможності російського газу по відношенню до газу, що реалізується іншими експортерами за довгостроковими контрактами, а також газу, що реалізується на ліквідних ринках, ВАТ «Газпром» була проведена деяка адаптація існуючих контрактів.

У той же час, в основі експортної стратегії ВАТ «Газпром» як і раніше лежить система довгострокових контрактів на умовах «бери-або-плати» з прив'язкою контрактної ціни на газ до цін на нафтопродукти - як стандарт галузі, що забезпечує прогнозовану базу при плануванні нормального інвестиційного циклу. У найближчі кілька років на ринку газу очікується відновлення балансу попиту і пропозиції, що, відповідно, призведе до зближення спотових цін і цін за довгостроковими контрактами Товариства.

В даний час світовий нафтогазовий ринок схильний до особливому впливу кількох важливих факторів, які мають визначальне значення для конкурентних позицій, які працюють на ринку компаній, включаючи ВАТ «Газпром». Подолавши дані фактори ВАТ «Газпром» може зміцнити свої лідерські якості а показники фінансово-господарської діяльності підвищити до нового якісного рівня. До цих факторів належать:

# 45; невизначеність рівня попиту на природний газ на європейському ринку. Поточний стан європейського газового ринку характеризується зниженням попиту на газ;

# 45; зміна кон'юнктури на газовому ринку в результаті техногенної катастрофи в Японії і політичних хвилювань в Північній Африці. Значні втрати обсягів додаткової завантаженням існуючих газових електростанцій, що вже призвело до збільшення Японією імпорту СПГ;

# 45; консолідація. За останні кілька років стратегічна і конкурентне середовище світових нафтового і газового ринків істотно змінилася в зв'язку з активно йдуть процесами злиття і поглинання компаній. Вони обумовлені прагненням до збільшення доходів, загостренням конкуренції, що росте потенціалом використання надаються можливостей розвитку діяльності;

# 45; розвиток техніки і технології. Технологічні інновації в нафтогазовій галузі помітно поліпшили техніко-економічні показники розвідки і розробки запасів вуглеводнів. Зросла питома вага успішних геологічних вишукувань, збільшилася тривалість експлуатації родовищ і ступінь видобування розвіданих запасів при одночасному скороченні витрат пального проектного циклу. Все це було досягнуто завдяки активному і ефективному впровадженню нової техніки і технології. В цілому нові технології стали відносно доступні всім учасникам ринку. ВАТ «Газпром» для досягнення своїх стратегічних і фінансових цілей докладає зусиль для реалізації нові розробки в практичній діяльності.

Зараз «Газпром» активно розвивається, але для посилення конкурентоспроможності компанії не вистачає міжнародних проектів. У зв'язку з цим «Газпром» планує придбання ряду європейських активів. Перспективним об'єктом для російської компанії може стати НПЗ в німецькому Шведті, який має високу маржу переробки. «Газпром» може піти на обмін активами з Eni з метою покупки НПЗ. Всього на фінансування нових проектів Газпром нафта може витратити в поточному році 12 млрд. Руб.

Що стосується експорту, то найбільшим на сьогоднішній день проектом «Газпром» щодо збільшення поставок газу за кордон є будівництво трансконтинентальної газової магістралі «Ямал - Європа» загальною протяжністю 4000 км.

Цікавими видаються багато інших проектів транспортування російського газу. Наприклад, російсько-болгарський проект для перекачування газу в Грецію (до цього російський газ надходив через Болгарію тільки в Туреччину). Інший проект - новий південно-європейський газопровід, який повинен пройти по території Словаччини, Угорщини, Словенії з виходом в Північну Італію і з'єднати ці країни з магістраллю «Ямал-Європа». Вивчаються можливості транспортування природного газу з Росії в Західну Європу північним маршрутом - через Фінляндію, Швецію, Данію. А також - в країни Східної Азії - КНР, КНДР і Республіки Корея (після створення газодобувного району в Іркутській області і Якутії) і т.д.

Схожі статті