Інвестиційний прибуток переклад з російської на англійську, translation russian to english

Ще значення слова і переклад ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИБУТОК з англійської на російську мову в англо-російських словниках.
Переклад ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИБУТОК з російської на англійську мову в російсько-англійських словниках.

More meanings of this word and English-Russian, Russian-English translations for ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИБУТОК in dictionaries.

 • ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИБУТОК - Investment Income
  Великий Російсько-Англійський словник
 • ПРИБУТОК - f. gain, profit
  Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences
 • ПРИБУТОК - Profit
  Російсько-Американський Англійська словник
 • ПРИБУТОК - 1. profit (s) (pl.), Gain; return валовий прибуток - gross profit чистий прибуток - net profit середня прибуток ...
  Англо-Російсько-Англійський словник загальної лексики - Збірник з кращих словників
 • ПРИБУТОК - 1. (дохід) profit (s) (pl.). dividend, drawing, earnings pl. gain (s) (pl.). income, overplus; балансова

balance profit; бухгалтерська ...
Російсько-Англійський словник загальної тематики
 • ІНВЕСТИЦІЙНА - Investment
  Russian Learner's Dictionary
 • ПРИБУТОК - profit
  Russian Learner's Dictionary
 • ПРИБУТОК - ж. 1. profit (s) (pl.), Gain; return валовий прибуток - gross profit чистий прибуток - net profit середня ...
  Російсько-англійський словник
 • ПРИБУТОК - ж. 1. profit (s) (pl.), Gain; return валовий прибуток - gross profit чистий прибуток - net profit середня ...
  Russian-English Smirnitsky abbreviations dictionary
 • ПРИБУТОК - profit
  Russian-English Edic
 • ПРИБУТОК - head metal, feeder мет. (Виливки) head, riser
  Російсько-Англійський словник з машинобудування та автоматизації виробництва
 • ПРИБУТОК - дружин. 1) profit (s), gain, benefit, increment; return отримувати прибуток (від кого-л. / чогось л.) - to get a profit (out of), to receive ...
  Російсько-Англійський короткий словник загальної лексики
 • ПРИБУТОК - profit, getting, benefit, gain, gaining
  Російсько-Англійський словник з будівництва та нових будівельних технологій
 • ПРИБУТОК - Profit
  Британський Російсько-Англійський словник
 • ПРИБУТОК - benefit, boot, drawings up, earnings, gain, gainings, increment, (завжди в поганому сенсі) lucre, margin, profit, return, vantage
  Російсько-Англійський економічний словник
 • ПРИБУТОК - 1. (дохід) profit (s) (pl.). dividend, drawing, earnings pl. gain (s) (pl.). income, overplus; балансова

  balance profit; бухгалтерська

  investment company інвестиційна компанія закритого типу closed-end:

  investment company інвестиційна компанія закритого типу
  Великий Англо-російський словник
 • PROFIT - 1. сущ. 1) вигода, корисність, користь to make a profit on - отримати вигоду з Syn: benefit. use. ...
  Англо-російський словник загальної лексики
 • PROFIT - 1. сущ. 1) вигода, корисність, користь to make a profit on - отримати вигоду з Syn: benefit, use, good 2) часто мн. прибуток, дохід; бариш, ...
  Англо-російський словник загальної лексики
 • INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - скор. IIC Міжамериканська інвестиційна корпорація (багатостороння інвестиційна корпорація, яка сприяє економічному розвитку своїх країн-членів)
  Англо-російський словник з економіки
 • CLOSED-END INVESTMENT COMPANY - 1) інвестиційна компанія закритого типу (випускає лімітовану кількість акцій) 2) інвестиційна компанія з фіксованою структурою капіталу
  Англо-російський словник з економіки
 • Інвестиційна - спеціалізований сектор банківської справи, традиційно пов'язаний з випуском, купівлею і продажем акцій і облігацій підприємств та державних установ і організацій. ...
  Російський словник Colier
 • БАНКІВСЬКІ - БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ Комерційні банки. Найбільш важливе місце в банківських системах займають комерційні банки, які в своїй нинішній формі вперше з'явилися ...
  Російський словник Colier
 • OPEN-END INVESTMENT COMPANY - ек. фін. відкрита інвестиційна компанія *, інвестиційна компанія відкритого типу * Syn: open-end management company Ant: closed-end investment company See: investment company, open-end company
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • LEVERAGED INVESTMENT COMPANY - 1) фін. посилена інвестиційна компанія * (інвестиційна компанія, яка відповідно до установчих документів має право отримувати кредити для збільшення розміру своїх інвестицій) See: levereged investment 2) ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - скор. IIC межд. ек. фін. Міжамериканська інвестиційна корпорація * (багатостороння інвестиційна корпорація, яка сприяє розвитку приватного підприємництва і ринку капіталу в країнах Латинської ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • INCOME INVESTMENT COMPANY - фін. дохідна інвестиційна компанія (інвестиційна компанія, орієнтована на отримання дивідендного доходу на вкладені кошти, а не на приріст капіталу від ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • DUAL-PURPOSE INVESTMENT COMPANY - фін. двухцелевой інвестиційна компанія * (інвестиційна компанія, що випускає акції двох типів, один з яких дає право на отримання дивідендів і відсотки, а ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • DIVERSIFIED INVESTMENT COMPANY - юр. фін. диверсифікована інвестиційна компанія * (інвестиційна компанія, яка вкладає свої кошти в широке коло цінних паперів різних типів і різних емітентів; ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансових ринків
 • INVESTING ACTIVITY - 1) ек. інвестиційна діяльність (діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією довгострокових активів і цінних паперів) Syn: investment activity, investing See: acquire, sell, fixed assets, ...
  Новий Англо-Русский тлумачний словник з фінансового менеджменту
 • INVESTING ACTIVITY - 1) ек. інвестиційна діяльність (діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією довгострокових активів і цінних паперів) Syn: investment activity, investing See: acquire, sell, fixed assets, ...
  Англо-російський словник бухгалтерського обліку та аудиту
 • TRUST - 1. сущ. 1) а) віра, довіра to abuse smb.'s trust ≈ зловживати чиїмось л. довірою absolute trust ≈ повна довіра blind, ...
  Новий великий англо-російський словник
 • SURPLUS - 1. сущ. надлишок, надлишок, залишок Syn. left-over 2. дод. 1) зайвий, надмірний; додатковий surplus kit амер .; воєн. ≈ комплект ...
  Новий великий англо-російський словник
 • RETURN - 1. сущ. 1) а) повернення his return to civilian life ≈ його повернення на громадянку on their return from a ...
  Новий великий англо-російський словник
 • PROFIT - 1. сущ. 1) вигода, корисність, користь to make a profit on ≈ отримати вигоду з Syn. benefit, use, good ...
  Новий великий англо-російський словник
 • MARGIN - 1. сущ. 1) прилежащая, прикордонна смуга (чого-л.); берег (озера, річки і т. п.); кромка, край (колодязя, басейну і т. п.) ...
  Новий великий англо-російський словник
 • INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - скор. IIC Міжамериканська інвестиційна корпорація (багатостороння інвестиційна корпорація, яка сприяє економічному розвитку своїх країн-членів)
  Новий великий англо-російський словник
 • GRANT - 1. сущ. 1) а) акт дарування, офіційне надання; дарчий акт б) подарунок, дар Syn. present, gift 1. 2) грошове ...
  Новий великий англо-російський словник
 • GAIN - часто pl доходи; заробіток; бариші; виручка; прибуток - in the hope of * в надії на бариші - ill-gotten * s ...
  Новий великий англо-російський словник
 • EARNINGS - ім .; мн. зароблені гроші, заробіток; прибуток annual earnings ≈ щорічний прибуток average earnings ≈ середній прибуток gross earnings ≈ велика ...
  Новий великий англо-російський словник
 • COMPANY - ім. 1) будь-яка група (зазвичай людей) а) суспільство, компанія; друзі, товариші Most glad of your company. ≈ Мені так приємно ...
  Новий великий англо-російський словник
 • CLOSED-END - мат. із замкнутим кінцем closed-end:

  investment company інвестиційна компанія закритого типу closed-end:

  investment company інвестиційна компанія закритого типу
  Новий великий англо-російський словник
 • INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - скор. IIC Міжамериканська інвестиційна корпорація (багатостороння інвестиційна корпорація, яка сприяє економічному розвитку своїх країн-членів)
  Новий великий англо-російський словник
 • Російсько-Англійський економічний словник

  Схожі статті