Посадова інструкція керуючого будинком, контент-платформа

Посадова інструкція УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМОМ

1. Загальні положення
1.1. Дана посадова інструкція визначає посадові обов'язки і права керуючого будинком (далі - управдом)

1.2. Управдом призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом голови правління ТСЖ

1.3. Управдом відноситься до адміністративно - управлінського складу

1.4. Кваліфікаційними вимоги до претендента на посаду кербуда є: повна вища освіта відповідного і опеньків роботи не менше 1 року.
1.5. Основний обов'язок кербуда - забезпечення технічної експлуатації будинку відповідно до вимог нормативних актів в галузі житлово-комунального господарства.
1.6. Управдом зобов'язаний знати:
- Нормативні документи в галузі житлово-комунального господарства.
- Правила внутрішнього трудового розпорядку ТСЖ;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку; правила техніки безпеки. санітарні норми і правила, правила протипожежної безпеки та цивільної оборони.
- Проектну та технічну документацію будинку, договірну документацію ТСЖ з питань технічної експлуатації і постачання комунальних послуг.
1.7. Управдом за посадою очолює службу експлуатації ТСЖ, що складається з електрика, сантехніка, двірника, прибиральника, диспетчера, консьєржа та інших технічних працівників (далі - працівники служби експлуатації).
1.8. Управдом дотримується сам і контролює дотримання працівниками служби експлуатації посадових обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, санітарних норм, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

1.9. Управдом виконує сам і забезпечує виконання працівниками служби експлуатації розпоряджень і доручень Правління ТСЖ і Голови правління ТСЖ, генерального директора керуючої компанії.

Управдом має право:
3.1. Представляти ТСЖ фізичними та юридичними особами з питань технічного обслуговування та експлуатації спільного майна будинку.
3.2. Вносити пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників служби експлуатації, а також про їх заохочення.
3.3. Давати працівникам служби експлуатації вказівки, обов'язкові для виконання.
3.4. Тимчасово усувати працівників служби експлуатації від роботи, в разі грубого порушення ними посадових обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, санітарних норм, вимог протипожежної безпеки.
3.5. Отримувати від правління ТСЖ інформацію, необхідну для належного виконання управдомом своїх обов'язків.
3.6. При виконанні посадових обов'язків використовувати упорядковане робоче місце, оргтехніку, обладнання, матеріали та інвентар, надані ТСЖ відповідають встановленим вимогам.
3.7. На компенсацію витрат, понесених управдомом при виконанні посадових обов'язків, в попередньо узгодженому з керуючою компанією розмірі.
3.8. На ввічливе і коректне поводження з боку працівників ТСЖ і власників будинку.
3.9. Управдом має інші права, встановлені чинним законодавством і трудовим договором.

Управдом несе відповідальність:

4.1 за проведення періодичного контролю технічного стану конструкцій, інженерного обладнання та зовнішнього благоустрою будинку з метою виявлення порушень;
4.2. за неприйняття рішень по утриманню та експлуатації будівлі;
Несе матеріальну відповідальність за збереження матеріальних засобів, виданих йому в користування або для проведення разових робіт (інструмент, інвентар, матеріали та ін.).

5. Робочий час

5.1. Робочий час кербуда регламентується трудовим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Ознайомлений ________________________ ________________

Схожі статті