Поняття і склад земельних правопорушень порушення земельного правопорядку, невиконання або

Порушення земельного правопорядку, невиконання або неналежне виконання правових вимог негативно позначається на використанні і охороні земель. Найважливішим елементом правового забезпечення ефективного використання та охорони земель, захисту прав і законних інтересів власників землі, землевласників і землекористувачів є застосування правових засобів впливу, які спрямовані на усунення порушення земельного законодавства та припинення його подальшого розвитку, відновлення порушеного права та притягнення винних у порушенні до правової відповідальності.

Земельним правопорушенням є винна протиправна дія або бездіяльність, що суперечить нормам земельного права.

Правопорушення складається з певних елементів, сукупність яких називається його складом. Склад земельного правопорушення наступний:

1) об'єкт правопорушення;

2) об'єктивна сторона;

3) суб'єкт правопорушення;

4) суб'єктивна сторона.

Об'єктом земельних правопорушень є земельні суспільні відносини, що регулюються і охороняються нормами права. У поняття об'єкт земельного правопорушення входять: земельну ділянку, на який здійснено посягання, майнові об'єкти, пов'язані з землею, правила використання земель, що охороняється екологічна обстановка, в умовах якої знаходиться земельна ділянка.

Об'єктивна сторона земельного правопорушення виражається в протиправності поведінки, направленому на порушення норм земельного права. Земельне правопорушення може бути скоєно як шляхом активних дій (наприклад: знищення або пошкодження межових знаків), так і в результаті бездіяльності (наприклад, невикористання земель, недотримання вимог природоохоронного режиму їх використання). До факультативних елементів об'єктивної сторони відносяться: місце правопорушення, спосіб вчинення правопорушення, обстановка вчинення і засоби, за допомогою яких скоєно правопорушення.

Земельні правопорушення можуть з'явитися одночасно наслідком дії або бездіяльності (наприклад, втрата ґрунтової родючості внаслідок неправильної оранки земель - дія; невжиття заходів з охорони земель від процесів руйнування - бездіяльність).

Суб'єктами земельних правопорушень можуть виступати фізичні і юридичні особи незалежно від форм власності та підпорядкованості. Ними можуть бути як суб'єкти, що складаються в земельних правовідносинах (власники землі, землекористувачі, землевласники, орендарі), так і ті особи, які допустили порушення земельного законодавства, не будучи суб'єктами земельних відносин (наприклад, особи, самовільно захопили земельну ділянку).

Юридичні особи можуть бути суб'єктами земельних правопорушень лише з моменту їх оформлення в якості юридичної особи, а громадяни, як правило, після досягнення ними 16-річного віку. Але за майнову шкоду, заподіяну земельною правопорушенням, відповідальність настає з 14-річного віку. Однак якщо у неповнолітнього правопорушника у віці від 14 до 18 років немає майна або доходу, достатнього для відшкодування шкоди, шкода відшкодовується у відповідній частині його батьками або опікуном, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

Суб'єктивна сторона земельних правопорушень виражається в наявності вини правопорушника. Земельні правопорушення можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності, як з прямим умислом, так і з непрямим, а також в результаті легковажності або недбалості. Передбачені законом несприятливі наслідки для порушника настають незалежно від форми вини, остання впливає на обсяг, а іноді і вид відповідальності.

Юридичні особи за земельні правопорушення притягнуто до цивільно-правової, адміністративної та земельно-правової відповідальності, фізичні особи - до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та земельно-правової відповідальності.

Схожі статті