Діагностика спеціальних і професійних здібностей

161. Виникнення тестів здібностей обумовлені тим що ..., ...

+: Інтелектуальні тести охоплюють не вс ?? е здатності

+: Виникає потреба у професійному доборі

-: З'являються нові напрямки в психологічній науці

-: Впроваджуються статистичні методи в психологію

-: Бурхливо розвивається тестология в США

162. Тест музичних здібностей на розрізнення висоти, гучності, ритму, тривалості, тембру і тональної пам'яті - ϶ᴛᴏ методика ...

+:''Мера музичної одаренності'' К.Сішора

-:''Профіль музичних способностей'' Е.Гордона

-:''Тест музичного інтеллекта'' Г.Вінга

-:''Тест суджень про іскусстве'' Мейера

163. Мюнстерберг розробив методику для вивчення особливостей роботи ...

164. Теорія професійного вибору, яка об'єднує особистісні риси з перевагою роду занять належить ...

165. Основою професійно-важливих якостей є ...

-: Рівень досягнень у професійній діяльності

-: Знання, вміння і навички, набуті в процесі навчання

-: Особистісні якості фахівця

166. Сучасна тестова батарея спеціальних здібностей, що включає дванадцять субтестів, що вимірює дев'ять здібностей - ϶ᴛᴏ ...

167. Відповідність між тестом і сферою його застосування:

L1: тест заходи музичної обдарованості К.Сішора

R1: диференціальна слухова чутливість

L2: тест художніх здібностей Дж.Хорна

R2: навички майстерності в образотворчої діяльності

L3: тест Вінклера

R3: гострота зору

R4: вивчення відчуття кольору

168. Типи професій не включені в диференційно-діагностичний опитувальник Е.А.Климова ..., ...

-: Людина - музичний образ

169. Першої тестової батареєю спеціальних здібностей є ...

+: Чиказький тест базових розумових здібностей

-: Батарея тестів загальних здібностей GATB

-: Кваліфікаційний тест збройних сил AFQT

-: Тест елементарної професійної грамотності BOLT

170. Сфери застосування тестів спеціальних професійних здібностей є ..., ...

+: Профорієнтація і профконсультування

+: Професійна придатність при надходженні на роботу

-: Вибір програми і напрями навчання учнів

-: Вибір професії після завершення навчання у ВНЗ

-: Рівень інтелектуального розвитку індивіда

171. Тест, який використовується для вимірювання ряду здібностей і дає їх профіль - ϶ᴛᴏ ...

+: Комплексні батареї здібностей

172. ### - індивідуально-психологічні особливості, що забезпечують успішність виконання окремих конкретних видів діяльності

173. Послідовність подій, що послужили умовою розвитку професійної орієнтації:

1: книга у Франції''Руководство за вибором профессіі''

2: створені Д.Парсонсом безкоштовні служби профорієнтації

3: вивчення професійних здібностей Мюнстерберг

4: профконсультаційні служби при біржах праці

174. Групи індивідуальних особливостей, що відносяться в зарубіжній тестології до спеціальних здібностей - ϶ᴛᴏ .... ...

175. Тести сенсорних здібностей в основному застосовуються в ..., ...

176. Відповідність видів спеціальних тестів і сфери їх застосування:

R1: вимір точності і швидкості рухів

L2: технічних здібностей

R2: особливості, які проявляються в роботі з обладнанням

L3: професіоналізовані здатності

R3: успішне виконання определ ?? енних видів діяльності

R4: естетичне розуміння і вимірюють навички майстерності

R5: установки особистості в процесі спілкування

177. Тест, що складається з двох субтестів на порівняння двох наборів чисел і слів - ϶ᴛᴏ ...

+: Мінесотський конторський тест

-: Тест технічного розуміння Беннетта

-: Шкала моторного розвитку Лінкольна-Озерецкого

-: Мінесотський тест Дошка паперових форм

178. Тест, що вимагає відповіді на короткі запитання по картинки, що зображує діючі прилади й механізми - ϶ᴛᴏ ...

+: Тест технічного розуміння Беннетта

-: Шкала моторного розвитку Лінкольна-Озерецкого

-: Мінесотський збірний технічний тест

-: Тест спритності Стромберша

179. Однією з перших теорій професійного вибору стала трехфакторную моді ль профорієнтації ...

Читайте також


  • - V2:> 2.3 Діагностика спеціальних і професійних здібностей

    I:>; ТЗ №2-3 K = A; T =; S: Виникнення тестів здібностей обумовлені тим що ..., ... +: інтелектуальні тести охоплюють не всі здібності +: виникає потреба у професійному доборі -: з'являються нові напрямки в психологічній науці -: впроваджуються. [Читати далі].

    Схожі статті