4 Метод селективного складання

Задана точність замикаючої ланки досягається підбором деталей по групах. Деталі попередньо розсортовують на розраховане число груп ni; на збірці з'єднують деталі однойменних груп. Метод використовується в малозвенних точних ланцюгах (підшипники, поршень-циліндр). Число группnравно:

Необхідно виконати умову:

інакше зазори в групах неоднакові.

3.11.5 Метод пригонки

Задана точність замикаючої ланки досягається приганянням однієї з деталей. Метод використовується для точних ланцюгів в одиничних або дрібносерійних виробництвах.

Величина компенсації Тк дорівнює:

Припуск для пригону не менш:

Ас - Ас 

4 Метод селективного складання
Тк. (3.111)

3.11.6 Метод регулювання (компенсаторів)

Задана точність замикаючої ланки досягається тут зміною розміру (змінні деталі, прокладки, втулки, пристрої) одного з ланок - компенсатора. Метод широко використовується у всіх виробництвах для регулювання точних ланцюгів за рахунок прокладок, втулок і т.д. (Редуктори, приводи).

Число прокладок zв наборі розраховують за рівнянням:

або, якщо допуск прокладки Тпр великий, за рівнянням

Розмір одного з ланок необхідно скорегувати для того, щоб можна було використовувати у всіх випадках набір прокладок.

3.11.7 Допуски на відстані між осями отворів

При розрахунку допусків на відстані між осями отворів в кришках, корпусах, планках та інших деталях використовують залежно теорії розмірних ланцюгів. Точність таких міжосьових відстаней на кресленнях може бути задана двома способами: вказівкою позиційного допуску розташування осі отвору (рис. 23а) або граничними відхиленнями відстані між осями отворів (див. Рис. 23б, в). У першому випадку розміри, що координують розташування отворів в деталях, повинні бути укладені в прямокутні рамки (див. Рис. 23а). Це означає, що допуски таких розмірів необхідно розраховувати по позиційному допуску розташування.

Залежно від значення допуску (граничних відхилень) вибирають ті чи інші варіанти процесів отримання отворів. Різні допуски міжосьових відстаней можуть бути забезпечені відповідними методами обробки. Наприклад, під час свердління по розмітці в залежності від діаметра свердла може бути забезпечена економічна точність відстаней між отворами: мм (можливо: мм); при свердлінні по кондуктору (пристосування для свердління у вигляді шаблону з просвердленими отворами для направлення свердел): 0512 мм; при розточування на координатно-розточувальному верстаті -02 мм (до01 мм).

До таких сполук пред'являють тільки одну вимогу - вимога збирання, і допуски в цьому випадку залежать від дійсних розмірів отворів або зазорів в з'єднаннях. На кресленнях вказують мінімальне значення допуску (частина мінімального зазору Smin в з'єднанні, див. Рис. 23б), яке можна перевищувати настільки, наскільки дійсні розміри отворів більше прохідного межі (Dmin).

4 Метод селективного складання

Малюнок 23 - Допуски на відстані між осями отворів

Для розрахунку залежних допусків на міжосьові відстані розглянемо болтове з'єднання планок, в кожній з яких розташовані два отвори, не пов'язані з базою (рис. 24).

При свердлінні отворів розміри l (див. Рис. 24а, б) в планках будуть різними через неминучих похибок виготовлення. Тому для забезпечення збирання між болтами і отворами повинні бути зазори достатні для компенсації можливих розбіжностей осей отворів при складанні планок. Чим більше зазначений зазор, тим більшими можуть бути розбіжності осей отворів, тобто великими допущені похибки размераl.

Розмір зазору залежить від дійсного розміру отвори, отже допущені похибки (допуски) міжосьової відстані є залежними (від дійсних розмірів отворів).

Допуски розмірів l повинні бути обрані так, щоб забезпечити збирання деталей навіть при мінімальному зазореSmin. На малюнку 24 показано положення деталей з'єднання при найбільших зсувах отворів в планках в протилежних напрямках. Сукупність послідовних розмірів утворює розмірний ланцюг, тому (див. Рис. 24б):

де еi - відстань між осями болтів і отворів; еi = Si / 2.

З огляду на найгірше поєднання розмірів деталей, приймаємо

4 Метод селективного складання

Малюнок 24 - Допуски на відстань між двома

Схожі статті