Заходи безпеки при здійсненні технологічного процесу по кантовке вантажів вантажопідйомними

п.117. При переміщенні вантажу ПС необхідно дотримуватися таких вимог:

кантовать вантажі із застосуванням ПС дозволяється тільки на кантувальних майданчиках, забезпечених амортизуючої поверхнею, або у висячому положенні, за заздалегідь розробленим ППР.

При кантовке вантажу слід виконувати такі додаткові заходи безпеки:

з метою запобігання затиснення стропальнику заборонено перебувати між вантажем і стіною або іншим перешкодою, при цьому стропальник повинен перебувати збоку від кантуемого вантажу на відстані, рівному висоті вантажу плюс 1 метр;

стояти з боку прокладок, на які опускається вантаж, забороняється;

виробляти кантовку важких вантажів і вантажів складної конфігурації тільки в присутності і під керівництвом фахівця, відповідального за безпечне проведення робіт ПС; при проведенні кантовочних операцій «важкими вантажами» вважаються вантажі масою понад 75% вантажопідйомності механізму підйому, а «вантажами складної конфігурації» - вантажі зі зміщенням центру ваги.

Для кантування деталей серійного і масового виробництва необхідно використовувати спеціальні кантователи.

Вимоги до установки підйомних споруд.

п.101. Виконання будівельно-монтажних робіт, вантажно-розвантажувальних робіт над діючими комунікаціями, проїзною частиною вулиць або в умовах обмеженого простору на ОПО із застосуванням ПС повинно здійснюватися відповідно до ППР, розробленим експлуатуючою або спеціалізованою організацією, відповідно до вимог пунктів 159 - 167 справжніх ФНП.

Відповідальність за якість і відповідність вимогам промислової безпеки ППР несе його розробник.

Експлуатація ПС з відхиленнями від вимог ППР не допускається. Внесення змін до ППР здійснюється розробником ППР.

п.102. Вантажно-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням ПС на базах, складах, відкритих майданчиках, у випадках, крім випадків, зазначених у пункті 101 справжніх ФНП, повинні виконуватися за ТК, який розроблено відповідно до вимог пунктів 159 - 167 справжніх ФНП.

Відповідальність за якість і відповідність вимогам промислової безпеки ТК несе її розробник.

Експлуатація ПС з відхиленнями від вимог ТК не допускається. Внесення змін до ТК здійснюється розробником ТК.

п.103. Установка ПС в будівлях, на відкритих майданчиках та інших ділянках виробництва робіт повинна проводитися відповідно до керівництва (інструкції) з експлуатації ПС і вимог цих ФНП.

п.104. Будова рейкової колії для установки ПС повинно проводитися згідно з проектом, розробленим з урахуванням вимог керівництва (інструкції) з експлуатації ПС і пунктів 202 - 218 справжніх ФНП.

п.105. Крани повинні бути встановлені таким чином, щоб при підйомі вантажу виключалася необхідність попереднього його підтягування за похилого положення вантажних канатів і була б можливість переміщення вантажу, піднятого не менше ніж на 500 мм вище що зустрічаються на шляху обладнання, штабелів вантажів, бортів рухомого складу.

Стріли кранів, при їх повороті або переміщенні, повинні також знаходитися вище що зустрічаються на шляху обладнання і предметів не менше ніж на 500 мм.

При установці кранів, якими керують з підлоги або по радіо, повинен бути передбачений вільний прохід для робітника, керуючого краном.

п.106. Установка кранів над виробничими приміщеннями для підіймання та опускання вантажів через люк (отвір) в перекритті дозволяється при розташуванні одного приміщення безпосередньо над іншим.

Люк у перекритті повинен мати постійне огорожу висотою не менше 1000 мм із суцільним огородженням понизу на висоту 100 мм з обов'язковим пристроєм світлової сигналізації (світиться напис), що попереджає як про знаходження вантажу над люком, так і про опускання вантажу, а також з наявністю написів, забороняють перебування людей під вантажем, що переміщується.

Установка над виробничими приміщеннями стаціонарних електричних талів або лебідок для підіймання вантажів через люк у перекритті не вирішується.

п.107. Установка кранів, що пересуваються по надземному рейковому шляху, повинна проводитися з дотриманням наступних вимог:

а) відстань від верхньої точки крана до стелі будівлі, нижнього пояса кроквяних ферм або предметів, прикріплених до них, має бути не менше 100 мм;

б) відстань від настилу площадок і галереї опорного крана, за винятком настилу кінцевих балок і візків, до суцільного перекриття або підшивки даху, до нижнього пояса кроквяних ферм і предметів, прикріплених до них, а також до нижньої точки крана, що працює ярусом вище, має бути не менше 1800 мм;

в) відстань від частин торців крана до колон, стін будівлі і перил прохідних галерей має бути не менше 60 мм. Ця відстань установлюється при симетричному розташуванні коліс крана щодо рейки;

д) відстань від нижніх частин крана (не рахуючи вантажозахоплювального органа) до розташованого в зоні дії обладнання має бути не менше 400 мм;

е) відстань від виступаючих частин кабіни управління і кабіни для обслуговування тролеїв до стіни, обладнання, трубопроводів, виступаючих частин будівлі, колон, покрівель підсобних приміщень та інших предметів, відносно яких кабіна пересувається, має бути не менше 400 мм.

п.109. Установка електричних талів і монорейкових візків з автоматичним або напівавтоматичним керуванням, при якому вказане ПС не супроводжується кранівником або оператором, повинна виключати можливість зачіпання вантажем елементів будівлі, обладнання і штабелів вантажів.

На шляху проходження зазначених ПС повинно бути виключено перебування людей. Над проїзною частиною та над проходами для людей повинні бути встановлені запобіжні перекриття (сітка), здатні витримати вантаж, що падає.

п.110. Установка кранів, що пересуваються по рейковому шляху, в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі повинна бути узгоджена з власником лінії. Узгодження на таку установку для виконання будівельно-монтажних робіт має зберігатися разом з ППР.

п.112. Установлення стрілового крана повинна проводитися так, щоб під час роботи відстань між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні та будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами становило не менше 1000 мм.

п.113. При необхідності встановлення стрілового або залізничного крана, кранів-маніпуляторів, підйомників (вишок) на виносні опори ПС встановлюються на всі наявні виносні опори. Під опори повинні бути підкладені міцні та стійкі підкладки відповідно до експлуатаційної документації.

п.114. Стрілові крани, крани-маніпулятори, підйомники (вишки), крани-трубоукладачі на краю укосу котловану (канави) повинні бути встановлені з дотриманням відстаней, зазначених в таблиці 2, наведеної в додатку № 2 до цих ФНП. При глибині котловану більше 5 м і при неможливості дотримання відстаней, зазначених в таблиці, укіс має бути укріплений відповідно до ППР.

п.115. Установка і робота кранів стрілового типу, підйомників (вишок), кранів-трубоукладачів на відстані менше 30 м від крайнього проводу лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42 В здійснюються тільки за нарядом-допуском, який визначає безпечні умови роботи.

При виконанні робіт в охоронній зоні лінії електропередачі або в межах розривів, установлених Правилами охорони високовольтних електричних мереж, наряд-допуск видається тільки при наявності дозволу організації, яка експлуатує лінію електропередачі.

Порядок роботи кранів, підйомників (вишок) або кранів-трубоукладачів поблизу лінії електропередачі, виконаної гнучким ізольованим кабелем, визначається власником лінії. Видача наряду-допуску в цьому випадку не обов'язкова.

Час дії наряду-допуску визначається організацією, яка його видала.

Наряд-допуск видається оператору підйомника (вишки) або крановщику крана перед початком роботи.

Робота підйомника (вишки) або крана поблизу лінії електропередачі повинна проводитися під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт ПС, яке повинна вказати кранівнику (оператору) місце встановлення підйомника (вишки) або крана, забезпечити виконання передбачених нарядом-допуском умов роботи та зробити запис у вахтовому журналі підйомника (вишки) або крана про дозвіл роботи.

Робота кранів стрілового типу під не відключеними контактними проводами міського транспорту повинна проводитися при дотриманні відстані між стрілою крана і контактними проводами не менше 1 м при установці обмежувача (упора), що не дозволяє зменшити вказану відстань при підйомі стріли.

5. Вимоги до процесу експлуатації і перевірці стану рейкових шляхів опорних і підвісних підйомних споруд. Норми бракування рейкового шляху (відповідь 5, білет1).

1. Область поширення ФНП «Правила безпеки небезпечних виробничих об'єктів, на яких використовуються підйомні споруди». Підйомні споруди, на які поширюються вимоги ФНП «Правила безпеки небезпечних виробничих об'єктів, на яких використовуються підйомні споруди». Підйомні споруди, на які вимоги ФНП «Правила безпеки небезпечних виробничих об'єктів, на яких використовуються підйомні споруди» не поширюються (відповідь 1, білет1). .

Вимоги до організацій, що здійснюють експлуатацію небезпечних виробничих об'єктів з використанням підйомних споруд (без виконання власними службами робіт по ремонту, реконструкції або модернізації).

п.23. Організація (індивідуальний підприємець), яка експлуатує ОПО з ПС (без виконання власними службами робіт по ремонту, реконструкції або модернізації) (далі - експлуатуюча організація), повинна дотримуватися вимог настанов (інструкцій) з експлуатації наявних ПС і виконувати наступні вимоги:

а) підтримувати експлуатовані ПС в працездатному стані, дотримуючись графіки виконання технічних оглядів, технічного обслуговування і планово-попереджувальних ремонтів, а також не перевищувати термін служби (період безпечної експлуатації), заявлений виробником в паспорті ПС, без наявності висновку експертизи промислової безпеки про можливість його продовження;

б) перевищувати характеристики і не порушувати вимоги, викладені в паспорті і керівництві (інструкції) з експлуатації ПС (вантажопідйомність або вантажний момент, групу класифікації режиму та інші паспортні режими експлуатації);

в) не допускати до застосування непрацездатні і не відповідають технології виконуваних робіт вантажозахоплювальні пристрої і тару;

р) котрі експлуатувати ПС з непрацездатними обмежувачами, покажчиками і реєстраторами;

д) не експлуатувати ПС на непрацездатних рейкових шляхах (для ПС на рейковому ходу);

e) не експлуатувати ПС з порушеннями вимог по їх установці відповідно до вимог пунктів 101 - 137 справжніх ФНП. Чи не експлуатувати ПС з відступами від регламентованих розмірів посадочних сходів і майданчиків, будівельних конструкцій або майданчиків на відкритому повітрі, на яких встановлено ПС і мінімально допустимих відстаней від ПС до інших будівельних конструкцій, обладнання, інших ПС, штабелів вантажів або укосу, які встановлені в керівництві (інструкції) з експлуатації ПС. Стежити, щоб навантажувальні характеристики майданчиків установки ПС і / або підкранових будівельних конструкцій не перевищували навантажень від ПС з вантажем, зазначених у паспорті та керівництві (інструкції) з експлуатації ПС;

ж) розробити та затвердити розпорядчим актом експлуатуючої організації інструкції з посадовими обов'язками, а також поіменний перелік осіб, відповідальних за промислову безпеку в організації з числа її атестованих фахівців:

фахівця, відповідального за здійснення виробничого контролю при експлуатації ПС;

фахівця, відповідального за безпечне проведення робіт з застосуванням ПС.

Зазначені фахівці повинні бути атестовані в тому числі на знання вимог промислової безпеки до рейкових шляхах, якщо до складу СПО входять ПС, що пересуваються по ним.

з) встановлювати порядок допуску до самостійної роботи на ПС персоналу відповідно до інструкцій ОПО і контролювати його дотримання;

і) забезпечити дотримання технологічних процесів з ПС, що виключають знаходження працівників та третіх осіб під транспортуються вантажем і в небезпечних зонах, а також виключають переміщення вантажів за межами кордонів небезпечних зон;

к) не допускати транспортування кранами працівників, крім випадків, зазначених у пунктах 239 - 251 справжніх ФНП;

л) виключити випадки використання ПС для підтягання вантажів і використання механізму підйому крана з відхиленням канатів від вертикалі;

м) мати в наявності вантажі (спеціальні нагружателя) для виконання випробувань ПС або проводити випробування на спеціально обладнаному полігоні.

п.24. Якщо експлуатуюча організація додатково декларує забезпечення виконання робіт по ремонту, реконструкції ПС, що знаходяться у неї в експлуатації, вона повинна мати в своєму складі підрозділ, що відповідає вимогам пунктів 11 - 22 цих ФНП.

п.25. При експлуатації ПС експлуатуюча організація зобов'язана:

а) встановлювати порядок контролю навчання та періодичної перевірки знань фахівців і персоналу, що працюють з обмежувачами, покажчиками і реєстраторами, а також документально підтверджувати його дотримання з урахуванням вимог керівництва (інструкції) з експлуатації;

б) організовувати (в тому числі із залученням спеціалізованих організацій, предметом діяльності яких є здійснення одного або декількох видів діяльності, перелічених у пунктах 11 - 21 справжніх ФНП) зчитування даних реєстратора параметрів не менше строків, зазначених в керівництві (інструкції) з експлуатації реєстратора, здійснювати обробку (розшифровку) цих даних з оформленням протоколу, виявляти порушення правил експлуатації ПС;

в) забезпечувати дотримання технологічного процесу транспортування вантажів і припинення роботи ПС в разі виникнення загрози аварійної ситуації;

г) при виявленні порушень вимог до експлуатації ПС, викладених в справжніх ФНП, вживати заходів щодо їх усунення та попередження, в тому числі проводити позачергову перевірку знань працівників, які допустили такі порушення.

п.26. Працівники ОПО, які безпосередньо займаються експлуатацією ПС, повинні відповідати таким вимогам:

а) бути навченими та мати виданий в установленому порядку посвідчення на право самостійної роботи з відповідних видів діяльності;

б) знати критерії працездатності застосовуваних ПС відповідно до вимог керівництва (інструкції) з експлуатації застосовуваних ПС, технологічний процес транспортування вантажів;

в) у разі виникнення загрози аварійної ситуації інформувати про це свого безпосереднього керівника;

г) знати порядок дій за інструкціями експлуатуючої організації, у випадках виникнення аварій та інцидентів при експлуатації ПС, а також виконувати дані інструкції;

д) пройти в установленому порядку атестацію (тільки для фахівців) перевірку знань цих ФНП і не порушувати їх в процесі виконання робіт.