Розрахунок тривалості ремонтного циклу обладнання

Для легких і середніх металорізальних верстатів тривалість міжремонтного циклу визначається за формулою (14).

де 24 000 - нормативний ремонтний цикл, станко-ч;

- коефіцієнт, що враховує тип виробництва (для масового);

, - коефіцієнт, що враховує рід оброблюваного матеріалу (при обробці конструкційних сталей = 1,0);

- коефіцієнт, що враховує умови експлуатації обладнання (при нормальних умовах механічних цехів = 1,0);

- коефіцієнт, що характеризує групу верстатів (для легких і середніх = 1,0).

Тм.ц. = 24000 * 1 * 1 * 1 * 1 = 24000 верстато-год;

Структурою міжремонтного ціклатокарних верстатів:

Структура міжремонтного циклу шліфувальних верстатів:

,

Структура міжремонтного циклу інших верстатів:

On - огляди (технічне обслуговування);

Мn -малі ремонти обладнання;

Сn - середній ремонт обладнання.

Зі структури міжремонтного циклу видно, скільки і в якій послідовності проводиться той чи інший вид ремонту або огляду.

Міжремонтний період () визначається за формулою (14.1):

де і. - число малих і поточних ремонтів.

де - число оглядів або число раз технічного обслуговування протягом міжремонтного циклу.

Річний обсяг робіт по межремонтному обслуговування визначається за формулою (15):

де Fг - щорічний розрахунковий фонд часу роботи одного робітника, год;

qсм - змінність роботи устаткування, яке обслуговує;

Нобсл - норма обслуговування одного робочого в одну зміну, Р.Є. (Значення беруться з єдиної системи ППР; станочная 1650, слюсарна - 500).

Загальний річний фонд по ремонту і міжремонтного обслуговування розраховується за формулою (16):

Загальна кількість верстатів, необхідне для виконання ремонтних робіт, розраховується за формулою (17):

де Fст -річний фонд часу роботи верстата;

КСМ - коефіцієнт змінності роботи обладнання в ремонтній службі заводу (0,9).

Розрахунки потреби в обладнанні для допоміжного виробництва представлені в таблиці 14:

«Розрахунок потреби в обладнанні для доп. виробництва »

Схожі статті