Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй - ПРООН (united nations development programme -

Тема 3. Міжнародні економічні Організації в системі регулювання Економічного співробітництва і галузей світового господарства

1. Організації системи ООН

1.1. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй - ПРООН

1.2. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку - ЮНІДО

1.3. Міжнародне агентство з атомної енергії - МАГАТЕ

1.4. Продовольча і сільськогосподарська організація - ФАО

1.5. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку - МФСР

1.6. Міжнародна морська організація - ММО

1.7. Міжнародна організація цивільної авіації - ІКАО

1.8. Всесвітня організація по туризму - ОСЬ

2. Організації системи ОЕСР

2.1. Організація економічного співробітництва і розвитку - ОЕСР

2.2. «Група восьми»

2.3. Міжнародне енергетичне агентство

2.4. Агентство з ядерної енергії - АЯЕ

Організації системи ООН

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй - ПРООН (United Nations Development Programme - UNDP)

Засновано в 1965 році з метою об'єднання в одну програму Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Вона перед-ставлять собою найбільшу організацію системи ООН, що фінансує багатогалузеву економічну і технічну допомогу.

Діяльність ПРООН в галузі технічного сприяння включає:

• надання консультаційних та експертних послуг, організацію семінарів і навчання національних фахівців за кордоном;

• зміцнення власного потенціалу в центрі і на місцях шляхом підвищення ефективності діяльності інституту резидентів-координаторів ООН в країнах, а також посилення співпраці з іншими організаціями;

• підготовка національних управлінських кадрів, реалізація політики та реформ державного сектору в сфері управління економікою, включаючи створення сприятливих умов для приватного сектора, особливо в країнах перехідного періоду;

• надання допомоги в надзвичайних ситуаціях з акцентом на перехід від надзвичайної допомоги до довгострокового розвитку.

Технічна допомога по лінії ПРООН фінансується, як пра-вило, з наступних джерел:

з багатосторонніх цільових фондів, керованих ПРООН спільно з іншими міжнародними організаціями: Глобальний екологічний фонд (ГЕФ); Багатосторонній фонд монреальського протоколу; «Потенціал XXI» по реалізації домовленостей в рамках програми «Порядок денний для XXI століття»; Фонд розвитку ООН для жінок; Фонд ООН капітального розвитку; Фонд борь-б з ВІЛ / СНІД.

Важливою складовою частиною загальної фінансової політики ПРООН в пос-Ледньов роки є розробка стратегії по мобілізації фінансових коштів третіх сторін з метою здійснення проектів і програм в області роз-ку.

Серед джерел додаткових ресурсів на цілі розвитку основними є:

вже виділені на багатосторонній або двосторонній основі «непрацюючі» позикові кошти на цілі розвитку;

забезпечення використання можливостей фінансування націо-нальних програм розвитку через цільові міжнародні програми і фон-ди, виконавцем яких є ПРООН;

пошук нових донорських або позикових коштів на двосторонній або мно-госторонней основі під здійснення проектів ПРООН;

участь в цьому процесі ПРООН значно підвищує шанси уряду на отримання таких коштів на найбільш вигідних умовах;

державні та приватні інвестиції в проекти ПРООН.

Схожі статті