Освіта стаття надійшла до редакції в червні 2018 р

(На прикладі податкової

Ключові слова: відомчі вузи; бакалаврат; реформа системи освіти.

КадровийсоВ зв'язку з переходом до ринкової економіки виникли нові гоставналогосударственние структури, серед яких була і податкова служба.

Слід зазначити, що за радянських часів професії бухгалтера та рахівника були серед найменш привабливих для випускників шкіл, що обумовлювало низький рівень абітурієнтів, студентів і працівників.

Теоретичні та прикладні дослідження начальників відділів мало лише середню спеціальну освіту.

частина співробітників податкової служби мала вищу технічну освіту - звичайно, дипломи не фізтеху або мехмату МДУ, а звичайних технічних вузів. Вища економічна освіта була лише у невеликої частини співробітників, як правило випускників економічних вузів з чотирирічним курсом навчання, тобто фактично це можна вважати бакалаврат. Співробітники з університетськими дипломами майже не встречалісь3. Юридична освіта у співробітників податкових органів, як в Москві, так і в цілому по країні, було великою рідкістю.

• Російська митна академія - при Митній службі;

• Російська правова академія (РПА) - при Мін'юсті;

• Академія бюджету та казначейства (АБиК) - при Мінфіні, АБиК;

• Російська академія правосуддя (РАП) - при Вищому арбітражному і Верховному судах.

Відзначимо, що в розвинених країнах немає практики створення вузів по податковому профілем. Там податковими академіями називають організовані в рамках спеціалізованих фінансових або аудиторських компаній курси, термін навчання на яких становить кілька месяцев4. Податкові академії, подібні російському вузу, є лише в деяких країнах СНД.

Реально створення ВГНА переслідувало і інші цілі: отримання вищої освіти співробітниками податкових органів; полегшення вступу до вузу їх дітей; створення викладацьких посад для фахівців податкової служби і спрощення захисту дисертацій; працевлаштування колишніх співробітників податкових органів. Розглянемо ці цілі докладніше.

1. Отримання співробітниками податкових органів, в тому числі високопоставленими, вищої освіти в державному вузі.

№ 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації», громадянам, які претендують на державну посаду, за винятком молодших державних посад, необхідно мати вищу освіту.

Тому, згідно з нашими опитуваннями, ця група осіб вважає своєю alma mater НЕ ВГНА або інші вузи, а фінансові технікуми. Своїми наставниками вони також набагато частіше називають викладачів технікуму, який закінчили 15-20 років тому, ніж професорів ВГНА.

2. пристрій в податкову академію дітей співробітників податкових органів (в основному центрального апарату податкової служби).

Діти співробітників податкових органів отримували під час вступу до ВГНА пільги: не брали участь в конкурсі і здавали лише окремі вступні іспити.

3. Отримання співробітниками податкової служби викладацьких посад і спрощення захисту дисертацій.

Створення профільного вузу полегшувало співробітникам центрального апарату податкової служби доступ до академічних регалій.

Природно, крім цілей, які переслідувалися при створенні ВГНА, можна говорити і про підсумки чисто організаційного характеру. Сьогодні ВГНА стала вже повноцінним вузом (мається на увазі не якість освіти, а то, що вона відбулася як організація-підприємство). Вона дає можливість здобувати вищу освіту на бюджетній основі і працювати викладачами не тільки фахівцям-податківцям, а й особам, які не мають відношення до ФНС.

Чи справді для забезпечення податкових органів кваліцелей ваних кадрами було необхідне створення окремого вузу? І наскільки організація профільного вузу допомогла укомплектуванню податкової служби кадрами?

Це характерно не тільки для студентів, а й для аспірантів.

Для осіб, які закінчили ВГНА, характерна низька культура роботи з літературою. В академії дуже убога бібліотека, в якій в основному зібрані підручники, література, видана податкової академією, і деякі популярні журнали з оподаткування. Природно, у ВГНА ніхто і не думає підписуватися на повнотекстові зарубіжні видання, без чого сьогодні не може існувати нормальний економічний вуз. З іншого боку, в цьому немає необхідності - навряд чи хтось зі студентів і аспірантів академії скористався б ними.

Майже ніхто з студентів ВГНА не читає газет, особливо ділових. Так, в ході інтерв'ю пропонувалося прочитати статті з газет «Відомості» і «Комерсант», в яких зустрічалася економічна термінологія ( «стагфляція», «стерилізація», «таргетування», «ф'ючерси» і т.п.), а також сторінку про світових ринках. Ніхто із співрозмовників, не впорався із завданням пояснити сенс текстів. Багато хто бачив ці газети вперше, дехто чув про ці видання, проте ніхто їх навіть зрідка не читав. Природно, академічними економічними російськими журналами студенти ВГНА також не цікавляться. Про зарубіжних журналах і мова не йде.

Як зазначав Я. Кузьмінов, «зараз тільки мертвий не готує економістів», вказуючи, що лише невелика частина фахівців володіє базовими принципами роботи з економічної інформаТеоретіческіе і прикладні дослідження єю - не те що економетрикою, але навіть статистикою [2]. Це зауваження повною мірою можна віднести і до випускників ВГНА.

Випускників податкової академії характеризує повну відсутність математичної підготовки. З опитаних одинадцяти чоловік (в тому числі троє закінчили вуз з відзнакою) десять не могли порівняти дробі10, виконати нескладні операції з процентамі11. Ніхто з них не зміг вирахувати складний відсоток. Природно, ніхто з опитаних і не чув про економетрики.

Для всіх опитаних нами випускників характерно повна відсутність знань з економічної теорії, фінансів, статистики та іншим базовим для економіста предметів. Нерідко вони не можуть відповісти, що саме вивчали з того чи іншого предмету, оцінка за який варто в додатку до їх диплому. Віддаючи собі звіт в тому, що вона не справляється з фундаментальною підготовкою студентів, академія робить упор на вивчення спеціальності «податки та оподаткування». Однак і ця підготовка виявляється ілюзорною: знання студентів обмежуються, як правило, лише податковими ставкамі12.

Знання не становлять великої цінності для студента податкової академії: вказівка ​​на відсутність базової підготовки за фахом їх не турбує. Вони вважають роботу в податкових органах чимось на зразок ремесла: якщо йому навчитися, то виконувати свої обов'язки не складе ніяких труднощів. Навіщо для цього вивчати економіку? Такі уявлення характерні в цілому для російської молоді [1. С. 85].

Освіта стаття надійшла до редакції в червні 2009 р

Дізнайтеся, що таке Саєнтологія.

Ваше життя зміниться.

Таким чином, глибинні інтерв'ю з випускниками ВГНА дозволяють судити про те, що фактично експеримент зі створенням галузевого податкового вузу провалився. Він навіть в перспективі не може стати навчальним закладом, який дає якісну економічну освіту, будучи звичайною diploma mill. Однак саме ця обставина забезпечує йому виживання, оскільки посередність вузу і відповідно його доступність привертають значну кількість абітурієнтів, що не претендують на якісне економічну та юридичну освіту.

У подібних вузах створені свої стандарти, які дуже зручні для існуючої клієнтури і відтворюються без змін. Так, якщо ГУ-ВШЕ орієнтується на кращі зарубіжні стандарти, мотивуючи своїх викладачів і наукових співробітників займатися дослідженнями, публікуватися за кордоном, брати участь у розвитку світової економічної науки, то в податковій Наприклад, пропонувалося порівняти 3/7 з 5/8 або розділити в стовпчик 3 на 5.

Випускниця податкової академії, чуючи черговий неправильну відповідь, констатувала: «Типовий випускник податкової академії» (респондент 6).

Пропонувався такий приклад: в певному році збір податків склав 23 одиниці, в наступному - 30. На скільки відсотків зріс збір податків за Десять з одинадцяти чоловік не змогли відповісти, що є податковою базою по ПДВ або з податку на прибуток.

Н.З. Мосакі Освіта в відомчих вузах (на прикладі податкової академії) академії ці питання навіть не розглядаються. Якщо у ВГНА оцінювати викладачів за світовими стандартами, то вуз просто перестане існувати. Створена закрита академічне середовище, в якій формуються і підтримуються особливі стандарти поведінки [6].

Створення ВГНА спочатку передбачав, що в науково-педагогічних плані це буде досить посередній вуз.

Саме цього і чекала Державна податкова служба.

Керівництво ДПС не могло не розуміти, що створення вузькопрофільного вузу (а податкова академія - чисто російський пострадянський феномен) обмежує можливості для концентрації наукових ресурсів. Було абсолютно очевидно, що новий вуз не зможе створити сильних кафедр економічної теорії, економетрики, математики (математичних методів в економіці), фінансів, грошового обігу і т.п.13, без яких неможливе існування економічного вузу. Якби метою Державної податкової служби була підготовка в рамках російської системи вищої освіти додаткових фахівців за напрямом підготовки «податки», керівництво служби могло б звернутися до Міністерства освіти Росії з проханням виділити додаткову кількість місць в найбільш сильних економічних вузах країни. Однак керівництво ДПС прекрасно розуміло, що випускники, наприклад, ГУ-ВШЕ і МГУ (незалежно від спеціальності і спеціалізації, зазначеної в дипломі) не підуть працювати в податкову службу, маючи більш високий рівень домагань і амбіцій, і виділення навіть декількох сотень додаткових бюджетних місць не змінить такий стан речей. Таким чином, створення ВГНА було націлене на випускників шкіл дуже низького рівня, що не мають шансів вступити в більш престижні вузи14. Відбір посередніх абітурієнтів закладав серйозне відставання в майбутньому від рівня випускників провідних російських вузів, але забезпечував реалізацію надій податкової служби на залучення випускників.

серед випускників ГУ-ВШЕ і МГУ15. Але до первісної мети ВГНА створювала у посередніх абітурієнтів ілюзію престижності вузу. Так, багато випускників ВГНА переконані, що слово «Всеросійська» в назві академії означає найвищий статус вузу в країні, мабуть, вважаючи, що раз в назві МГУ є слово «Московський», то він має більш низький статус. Однак це «всеросійське» вищий навчальний заклад не має гуртожитку для студентов16.

Можливі Ситуації в відомчих вузах в цілому схожі. Вузька спенаправленія соціалізації перешкоджає якісній підготовці з базових предметів. Відомча спрямованість і цільова подгореформіро- товка пригнічують науковий потенціал. Низький рівень абітуріваніяведом- ентов, труднощі з матеріально-технічною базою (навряд чи ственнихву- кожне відомство може дозволити собі, наприклад, хорошу поклик бібліотеку і підписку на закордонні електронні видання) відтворюють невисока якість навчання. Таким чином, Мова тут йде, природно, про економічні спеціальності зазначених вузів. Примітно, що до податкових органів за кваліфікаційним вимогам не можна приймати (крім непрофільних відділів, таких як відділ забезпечення і т.п.) випускників, наприклад, мехмату, фізфаку МДУ або МФТІ.

Кваліфікаційним вимогам (напряму «економіка», «управління» і «юриспруденція»), між тим, відповідають економісти або юристи з дипломами різних вузів. Хоча кращими російськими вченими-економістами, визнаними на Заході, а також практиками, стають саме випускники мехмату МДУ або фізтеху.

На головній сторінці сайту ВГНА висить віконце «інформація про гуртожиток», в якому вміщено повідомлення «Академія гуртожитків не надає!».

«У нас ходив жарт: ми поступили на юрфак, через два роки нас перевели на економіку, а закінчимо ми психологами» (інтерв'ю 3).

Н.З. Мосакі Освіта в відомчих вузах (на прикладі податкової академії) можна сказати, що відомчі вузи пов'язані з ризиком невисокої якості освіти. Важко уявити, щоб Служба внутрішніх доходів або Верховний суд США заснували свої відомчі університети. В рамках відомств продуктивним може бути лише створення навчальних центрів по підвищенню кваліфікації.

Очевидно, податкова академія могла б бути бакалаврату, який би надавав якийсь набір загальних компетенцій - природно, без другого ступеня (специалитет і магістратура) і без наукових досліджень (аспірантура і докторантура). Тобто повинен відбутися повернення до якоїсь подоби технікуму.

Прочитайте цікаві книги про життя.

Можливо, перехід ВГНА на програму бакалаврату міг би підвищити якість освіти при одночасному обмеженні його цілей. Однак існує ризик, що в подібних вузах і бакалаврат не зможе конкурувати з подібною ступенем освіти в провідних російських вузах. Швидше за все, мало хто з таких бакалаврів будуть здатні продовжити освіту в магістратурах і аспірантурах кращих вузів, тобто мова йде про розшаруванні в рамках бакалаврату.

Реформування системи освіти з урахуванням нових реалій має полягати не тільки в підвищенні статусу навчальних закладів і трансформації їх в академії і університети, які претендують на підготовку академічних вчених. Реформування, тим більше в рамках переходу на дворівневу систему бакалаврат - магістратура, має передбачати і зниження статусу ряду вузів, їх бакалаврізацію, тобто навчальні заклади для підготовки фахівців нижчої ланки (на зразок технікумів в СРСР). Бажаючим і здатним продовжувати навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі буде надана можливість вступати в дослідні вузи, які зможуть забезпечити консолідацію наукової бази і створення наукових шкіл. Природно, цей процес займе не один рік і буде дуже болючим, зустрічаючи сильний опір, оскільки призведе до зниження бюрократичного статусу чиновницького шару деяких вузів.

Ще одним напрямом реформування відомчих вузів могло б стати злиття «сестринських» вузів. Так, наприклад, у веденні Міністерства фінансів знаходяться дві академії - АБиК і ВГНА, більшість студентів у яких навчаються по одним і тим же спеціальностями: «фінанси і кредит», «державне і муніципальне управління», «бухгалтерський облік і аудит»).

Ту ж можливість, по-видимому, можна було б розглянути Додаток Характеристики цитованих в тексті респондентів Інтерв'ю 1. Начальник відділу в одній з інспекцій по найбільших платниках податків (КН). Надійшла у ВГНА в 39 років, Інтерв'ю 2. Співробітник провідної групи посад в одній з інспекцій по КН. Надійшла в регіональний державний Інтерв'ю 3. Співробітник однієї з інспекцій, на момент інтерв'ю 23 роки. Здобула дві вищі освіти у ВГНА за спеціальностями «податки та оподаткування», «фінанси і кредит».

Інтерв'ю 4. Аспірант ВГНА, випускник ВГНА з двома вищими освітами за фахом «податки та оподаткування»

Інтерв'ю 5. Аспірант і викладач ВГНА, випускник ВГНА, на момент інтерв'ю співробітник однієї з інспекцій по КН, 23 роки.

Інтерв'ю 6. Співробітник однієї з інспекцій по КН, випускник інтерв'ю 7. Співробітник однієї з інспекцій по КН, випускник інтерв'ю 8. Співробітник однієї з інспекцій, випускник ВГНА, Література 1. Артамонова М.В. Богословська О.В. Латів Ю.В. Інституційна трансформація російського вищої освіти // Економічний вісник Ростовського державного університету.

«1. Призначення і область застосування Це положення є документом Чоу ВПО Інституту економіки, управління та права (м Казань) (далі ІЕУП (г. Казань)) і регламентує склад, структуру і вимоги до змісту, оформлення, розробки і зміни навчально-методичного комплексу дисципліни основний освітньої програми професійної освіти за державним освітнім стандартам вищої та середньої професійної освіти (далі ДОС ВПО і СПО) федеральним. »

«Міністерство освіти і науки Російської Федерації Алтайський державний університет АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ Алтайського краю Збірник статей молодих вчених Випуск V Під загальною редакцією кандидата економічних наук, доцента В.В. Міщенко 2 УДК 332.14 (075.8) ББК 65.9 А 585 Рецензенти: доктор економічних наук, професор С.М. Бочаров, кандидат економічних наук, доцент А.С. Книга А 585 Актуальні питання функціонування економіки Алтайського краю [Текст]. збірник. »

«З робочого столу соціолога А.Г. ЗЛОТНИКОВ, КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ (ГОМЕЛЬ) ДЕМОГРАФІЧНА НАУКА СУЧАСНОЇ БІЛОРУСІ Розглядаються напрямки по- The guidelines of further development of шего розвитку білоруської демографії під Belarusian demography related to the developвзаімосвязі з розвитком соціологічної ment of sociology in Belarus are considered. The науки в Білорусі. Простежується обуслов- determination of sociological-demographic reленность. »