Кошторис витрат на капітальний ремонт синхронного трифазного двигуна - електрообладнання та

Кошторис витрат на капітальний ремонт агрегату показує розрахунок суми грошових коштів, яку необхідно затратити на виконання капітального ремонту агрегату.

Кошторис витрат на капітальний ремонт агрегату, складається з наступних статтею витрат:

1 Витрати на сировину, матеріали, вузли, деталі, що йдуть на виконання капітального ремонту.

2 Заробітна плата ремонтних робітників.

3 Накладні витрати.

Для розрахунку першої статті - витрати на сировину, матеріали, вузли, деталі, необхідно скласти повний перелік замінних при капітальному ремонті деталей, вузлів, матеріалів, їх кількість, ціну за одиницю, вид і кількість використовуваної сировини, матеріалів, ціну за одиницю, а також враховують коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, який становить 1,2.

Розрахунок ведуть по кожній позиції множенням ціни на кількість і на коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат.

2.1 Пряма заробітна плата.

2.2 Премія і доплати.

2.3 Поясний надбавка.

Для розрахунку подстатьі 2.1 - пряма заробітна плата необхідно скласти детальний перелік робіт з капітального ремонту агрегату. У цьому переліку робіт повинні бути наступні комплексні групи робіт:

1 Висновок агрегату в ремонт.

2 Розбирання агрегату в технологічній послідовності.

3 Заміна, ремонт та збирання в послідовності зворотної технологічної.

4 Пуско-налагоджувальні роботи (при ремонті двигуна обов'язково повинна бути наступна робота - ремонт активної частини).

По кожній роботі необхідно знати розряд, годинну тарифну ставку і трудомісткість.

Трудомісткість капітального ремонту агрегату визначається множенням ремонтосложності капітального ремонту на еталонну групу. Певну таким чином трудомісткість капітального ремонту розкидають по всіх роботах. Розрахунок ведуть по кожній позиції множенням годинної тарифної ставки на трудомісткість і отримані твори по всіх роботах складають.

Розрахунок подстатьі 2.2 - премія і доплати ведуть у відсотках від прямої заробітної плати. Середня величина відсотків - 40-50%.

3.1 Планові накопичення (йдуть на розвиток енергетичного господарства заводу).

3.3 Загальновиробничі витрати (йдуть в основному на заробітну плату цехового управлінського та обслуговуючого персоналу, на техніку безпеки і т. Д.).

Кожна з перерахованих підстатей визначається у відсотках від прямої заробітної плати. Середні величини відсотків наступні:

- Планові накопичення 5 - 10%.

- Загальновиробничі витрати 40 - 60%.

- Загальногосподарські витрати 60 - 80%.

Агрегат синхронний трифазний двигун потужністю 1600 квт

Таблиця 3.8.1 Сировина, деталі, вузли, матеріали

Схожі статті