Еластичність ринкового попиту за ціною і за доходами

Еластичний попит за ціною (P): залежить изме-ня попиту на товар від зміни його ціни. Три види цінової ела-стичностью:

1) Еластичний попит (при невеликому падінні ціни, обсяг продажів означає подни-томиться). E> 1.

2). Оди-ничная еластичність (зміна ціни в% одно% зміни обсягу продажів) .E = 1.

3) .Нееластічний попит (при зміні ціни не відбувається істотний-них змін про-даж.). E<1

Еластичність ринкового попиту за ціною і за доходами
Еласт. попиту по до-ходу - як відношення процентної зміни обсягу попиту на товар до процентного зраді-ня доходу (I): ED = DQ \ Q: DI \ I. Так як споживач по-різному змінює попит на раз-особисті товари при через трансформаційних змін доходу, то і показник може мати раз-особисті позитивні і негативні зна-ня. Якщо споживач збільшує обсяг за-купок при зростанні доходу, то Еласт. по доходу по-ложітельна (EI> 0; мова йде про стандартний нормальному товар, на-приклад, про доповнить. парі взуття). Якщо зростання попиту випереджає зростання доходуÞ висока Еласт. по доходу (EI> 1; товари тривалого користування: авто-били, комп'ютер - люди витрачають на свої заощадження або беруть кредит). Якщо при зростанні доходу, попит уменьша-єтьсяÞ EI <0 - аномаль-ные или низкокачест-венные товары (деше-вые сорта колбасы).

Перехресна еластичність попиту і класифікація різних груп товарів

Залежність еластичності попиту на одне благо щодо зміни цін на інші блага називається перехресною еластичністю, яка вимірюється як відношення процентної зміни попиту на товар А до процентному зміни ціни на товар В.

Перехресна еластичність показує наявність зв'язку в споживанні між розглянутими товарами. Якщо Eсross> 0, тобто з підвищенням ціни на товар У зростає попит на товар А, то мова йде про взаємозамінних товарах. (Зростає ціна на курку, люди купують рибу)

якщо Eсross <0, т.е. повышение цен на товар ведет к уменьшению спроса на товар А, то мы имеем дело с взаимодополняющими товарами.( растет цена на фотопленку и фотоаппараты никто не покупает)

Eсross = 0, тобто зміна цін на один з них нічого не змінює в кількісному попиті на інший, наприклад, зростаючі ціни на автомобілі не впливають на кількість купується солі.

Еластичність ринкової пропозиції за ціною.

Еластичність ринкової пропозиції за ціною виміряти-ет швидкість реакції обсягу виробництва галузі на з-трансформаційних змін ринкової ціни. Згадаймо з гл. 2, що ела-ність пропозиції E5 висловлює відсоткова зміна пропонованої кількості Q у відповідь на одновідсоткове зміна ціни P:

Так як криві граничних витрат зростають, короткострокова еластичність пропозиції завжди поклади-тельна. Коли граничні витрати швидко зростають у відповідь на збільшення обсягу виробництва, еластичність запропонованого-вання низька. Фірми тоді обмежені своїми потужностями-ми і виявляють, що збільшення випуску продукції накладно. Однак коли граничні витрати зростають повільно у відповідь на збільшення обсягу виробництва, пропозиція щодо еластично і невелике збільшення ціни стимулює фірми до значного збіль-ню обсягів виробництва.

Однією крайністю є випадок з абсолютно-еластичним пропозицією, коли заводи і устаткування галузі настільки завантажені, що необхідно будувати нові потужності, щоб збільшити обсяг виробництва. Іншою крайністю є випадок з абсолютно еластичний-ним пропозицією, який має місце при постійних граничних витратах. Він відноситься, наприклад, до таксо-моторного обслуговування на нерегульованому ринку. Люди завжди можуть купити інший таксомотор і найняти водія при тих же витратах незалежно від того, скільки таксо-моторів є на ринку.

Наслідки введення податків і субсидій для рівня цін. Державний контроль за цінами, позитивні і негативні риси

Схожі статті