Центр підтримки підприємництва

I. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Інформаційно-консультаційні центри (далі - «ІКЦ») є первинними ланками інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в муніципальних утвореннях Алтайського краю.

ІКЦ необхідно мати дистанційний доступ через Інтернет до інформаційного сайту «Центру підтримки підприємництва» та забезпечити суб'єктам малого і середнього підприємництва рівний доступ відвідування.

Організація діяльності ІКЦ в муніципальних утвореннях краю покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідальним за функціонування діяльності ІКЦ є крайове державна установа «Алтайський бізнес-інкубатор» (далі - «КГУ АБИ»).

Основними цілями ІКЦ є:

- підвищення інформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про державну підтримку; - надання суб'єктам малого і середнього підприємництва гарантованого переліку консультаційних та освітніх послуг;
- забезпечення рівних умов і доступності суб'єктам малого і середнього підприємництва до інформаційних, довідкових та пошуковим системам інформаційного ресурсу «Центр підтримки підприємництва».

Основними завданнями ІКЦ є:

- надання сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в муніципальній освіті краю;
- надання державної підтримки малому і середньому підприємництву Алтайського краю;
- забезпечення рівноправного доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва Алтайського краю до інформаційного ресурсу «Центр підтримки підприємництва Алтайського краю»;
- надання інформаційних, консультаційних, освітніх послуг;
- підвищення інформованості і правового рівня підприємців у сфері малого і середнього бізнесу;
- надання методичної та методологічної допомоги суб'єктам малого і середнього бізнесу з питань підприємницької діяльності, в тому числі:
- просування продукції на міжрегіональні ринки (надання інформації про проведені виставках, ярмарках, підготовці маркетингових оглядів);
- підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів малого та середнього підприємництва (пошук потенційних інвесторів, бізнес-партнерів);
- інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів сфери малого і середнього підприємництва.

Організацію діяльності ІКЦ здійснює орган місцевого самоврядування муніципального району, міського округу краю

На органи місцевого самоврядування покладено такі функції:

- забезпечення цільового використання майна, придбаного за рахунок коштів крайового бюджету, переданого органу місцевого самоврядування для організації діяльності ІКЦ;
- використання для створення ІКЦ в пріоритетному порядку базові майданчики, які мають вихід в Інтернет і забезпечують суб'єктам малого і середнього підприємництва рівні умови і дистанційний доступ до інформаційного ресурсу (сайт «Центр підтримки підприємництва»);
- виділення площ і створення умов для організації ІКЦ;
- підбір кваліфікованих кадрів для роботи в ІКЦ;
- організація передачі оргтехніки і офісних меблів в інформаційно-консультаційний центр;
- забезпечення адміністративної підтримки та системне супроводження діяльності ІКЦ;
- забезпечення інформованості суб'єктів малого та середнього підприємництва, бізнес-спільноти муніципального освіти про організацію роботи ІКЦ;
- виділення фінансових коштів на забезпечення діяльності ІКЦ, включаючи часткову оплату праці методиста;

На ІКЦ покладені такі функції:

- забезпечення гарантованого доступу суб'єктам малого і середнього підприємництва до інформаційного ресурсу ЦПП, до пошукових і довідкових систем;
- надання інформації та консультацій суб'єктам малого та середнього бізнесу з використання інструментів державної підтримки, передбаченої на федеральному, крайовому і муніципальному рівнях;
- надання допомоги суб'єктам малого і середнього підприємництва в підготовці документів необхідних для участі в крайових, муніципальних програмах підтримки підприємництва, в державних і муніципальних замовленнях і т.п .;
- здійснення моніторингу ефективності надання державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на території муніципального освіти;
- надання суб'єктам малого і середнього підприємництва методичних рекомендацій і практичних посібників з питань організації та ведення бізнесу;
- організація заходів для суб'єктів малого та середнього підприємництва щодо підвищення освітнього рівня.

Фінансове забезпечення діяльності ІКЦ здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті муніципального освіти на державну підтримку малого і середнього підприємництва.

Матеріально-технічне забезпечення ІКЦ здійснюється за рахунок коштів, передбачених в крайовому бюджеті на державну підтримку малого і середнього підприємництва.

Координацію та контроль за діяльністю ІКЦ, цільовим використанням крайового майна, переданого для цілей створення ІКЦ здійснює КГУ АБИ.

II. НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ІКЦ

Діяльність ІКЦ регулюється:

Перевірка діяльності ІКЦ буде здійснюватися на підставі встановлених форм звітності (Додаток 1, 2, 3,4).

- Бланк заявки встановленої форми.
- Журнал звернень встановленої форми (Додаток 2).
- Бланк відповіді встановленої форми (Додаток 3) (пронумеровують по порядку і підшиваються в окрему папку).
- В термін до 5 числа кожного місяця представляє в КДУ АБИ звіт встановленої форми. (Додаток 4)

IV. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІКЦ НЕОБХІДНО:

V. ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ ІКЦ:

VI. САЙТ ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Алтайського краю

1. Питання експертам

2. Інформаційний розділ

«Інформаційний розділ» містить загальну інформацію, що стосується усі сторони підприємницької діяльності:

Бухгалтерський облік та оподаткування - містить загальну інформацію з бухгалтерського обліку на малих підприємствах та індивідуальних підприємців з описом різних систем оподаткування;

Правові основи підприємницької діяльності - представлена ​​інформація про підприємницьку діяльність з правової точки зору від створення бізнесу до його ліквідації, про ліцензування, сертифікації, стандартизації, патентуванню, про контролюючих органах і процедурах проведення перевірок;

Розвиток бізнесу - представлена ​​інформація з пошуку фінансування, про залучення інвестицій, про лізинг, про пошук приміщень для підприємства;

Управління персоналом - містить рекомендації по підбору персоналу, його розвитку, управління персоналом і ситуаціями на підприємстві, пов'язані із взаємовідносинами в колективі;

Статті - містить добірку статей з різних джерел з маркетингу, менеджменту, психології та саморозвитку, фінансів та бухгалтерії, управління персоналом, відносин в колективі, управління продажами, зв'язки з громадськістю та інших питань, що мають відношення до здійснення підприємницької діяльності.

У розділі «Для початківців» поміщена інформація для тих, хто тільки думає або вже збирається відкрити власну справу:

До відома підприємців - в доступній формі розказано про вибір організаційно - правової форми свого майбутнього бізнесу, про вибір системи оподаткування, про правила застосування контрольно - касової техніки, про відкриття розрахункового рахунку і роботі з банками, про ліцензування діяльності, про сертифікацію продукції, про органи , які мають право проводити перевірки на підприємствах, про трудові відносини;

Шаблони документів - представлені в режимі вільного скачування шаблони документів, що мають відношення до маркетингу, продажам, бухгалтерської звітності, податкової звітності, кадрових питань.

У розділі «Бізнес - навчання» розміщена інформація для тих, хто хоче підвищити свій освітній рівень:

Програми навчання - містить інформацію про можливості по отриманню вищої, додаткової до вищого утворення, професійної перепідготовки, що надається структурами розвитку додаткової професійної освіти, про початкову професійну освіту, про дистанційну освіту, заснованому на можливостях мережі інтернет;

Ділова література - електронна бібліотека, що містить добірку книг за темами. маркетинг, менеджмент, персони, продажу, психологія, управління персоналом, фінанси та іншої літератури, що має відношення до питань підприємництва; всі книги доступні в режимі скачування;

Тренінги - інформація про короткострокові освітніх курсах, семінарах, тренінгах, які влаштовуються організаціями, що спеціалізуються на такого роду діяльності, що мають відношення до організації підприємницької діяльності.

5. Підтримка бізнесу

Розділ «Підтримка бізнесу» містить інформацію про весь комплекс підтримки підприємництва, яке здійснюється в даний час:

Законодавство - містить добірку законодавчих актів - федеральних і крайових - визначають правове поле для підприємницької діяльності;

Цільові програми - інформує про цільові програми, що мають відношення до підприємництва, що реалізуються на території краю в даний час.

6. Підприємництво на Алтаї

Розділ «Підприємництво на Алтаї» містить інформацію про підприємницький співтоваристві краю в розрізі ідеології сайту:

Каталог підприємств на сайті - каталог алтайських підприємств, власники яких вирішили помістити на сайті інформацію про свої підприємства. Реєстрація підприємств - вільна. Процедура реєстрації покрокова, описана при вході в відповідний розділ з головної сторінки сайту. Підприємства в каталозі розміщуються за видами діяльності. Організовано пошук підприємств за територіальним місцем знаходження і за назвою;

Виставки - каталог постійно діючих виставок Алтайського краю, прилеглих регіонів (новосибірського, кемеровського, красноярського), а також ВВЦ і Експоцентр, розташованих в м Москві.

У розділі «Про Центр» розміщена інформація про проекти Алтайський бізнес - інкубатор і Центр підтримки підприємництва - Інформаційно - консультаційні центри:

Центр підтримки підприємництва - містить інформацію про самому Центрі підтримки підприємництва, послуги, які надає ЦПП і партнерах ЦПП;

Алтайський бізнес - інкубатор - містить інформацію про проект АБИ, про можливості, що надаються учасникам АБИ, про конкурс для участі в проекті, про учасників проекту та діяльності, якою вони займаються, про організації - партнерах проекту АБИ;

8. Регламент надання послуг фахівцем інформаційно - консультаційного центру

При зверненні підприємця в ІКЦ фахівця необхідно:

1. Прийняти заявку і оформити її на бланку встановленої форми.

2. Зареєструвати заявку (звернення) у журналі встановленої форми.

3. Провести попередню оцінку терміну підготовки відповіді і повідомити про це особі, що звернулася.

4. Визначити тематику питання і рівень його складності.

5. При підготовці відповіді фахівець ІКЦ спочатку звертається до інформаційних матеріалів, розміщених на сайті ЦПП, переглядаючи відповіді на питання, розміщені в рубриці «Питання експертам», потім в інших рубриках сайту. Відповіді на питання, пов'язані з державною підтримкою підприємництва, готуються фахівцем ІКЦ самостійно.

6. При підготовці відповідей на питання, пов'язані з порушенням прав підприємців, фахівець ІКЦ повинен здійснити взаємодію з територіальними відділами федеральних органів виконавчої влади (податковою інспекцією, Росспоживнагляд, Ростехнаглядом і ін.) Для отримання кваліфікованої консультації та пошуку можливостей вирішення нинішньої ситуації «на місці ».

7. У разі якщо можливості формування відповіді на питання вичерпані або для підготовки відповіді потрібна додаткова консультація, фахівець ІКЦ повинен направити питання в центр підтримки підприємництва по електронній пошті, із зазначенням необхідної інформації.

8. Після відправки питання в центр підтримки підприємництва, необхідно отримати підтвердження, що питання прийнято адміністратором сайту ЦПП.

10. Після того, як відповідь на питання буде сформульовано в повному обсязі, фахівець ІКЦ повинен надати заявнику офіційну відповідь.

Підприємець повинен отримати відповідь на своє питання.

Відповідь необхідно зареєструвати в журналі встановленої форми.

Схожі статті